Salmon sashimi

9,90 €

Ingredientes

Salmon slices served with wakame seaweed.